Архів зберігання реєстраційних справ щодо об'єктів нерухомого майна знаходиться в Снятинській РДА

за адресою: пл. Незалежності, 1, м. Снятин.

 

 

 

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

 

     Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та деяких інших законодавчих актів України, 11 лютого 2016 року Снятинська міська рада прийняла рішення про забезпечення виконання повноважень виконавчими органами міської ради у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців та реєстрації місця проживання.

   Відповідно до прийнятого міською радою рішення, відділ з питань державної реєстрації Снятинської міської ради є її виконавчим органом. При цьому повноваження суб’єкта державної реєстрації не змінилися, змінилося лише його підпорядкування. Державні реєстратори, як і раніше, проводять реєстрацію в приміщенні Снятинської міської ради. Контактний номер телефону відділу з питань державної реєстрації речових прав (03476) 2-10-04.

   Новим у законодавчій сфері, що регулює питання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, є запровадження принципу екстериторіальності. Тобто відтепер державна реєстрація права власності та інших речових прав відбувається незалежно від місцезнаходження нерухомого майна в межах Івано-Франківської області. Державну реєстрацію обтяжень речових прав проводять незалежно від місцезнаходження нерухомого майна.

  Змінилися і строки державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна. Відповідно до Закону, із 2016 року державну реєстрацію права власності та інших речових прав проводять у строк, що не перевищує п’яти робочих днів. При цьому передбачено плату за державну реєстрацію прав, внесення змін до записів Державного реєстру прав у скорочені терміни надання адміністративних послуг.

   Інформація про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження, що міститься в Державному реєстрі прав, є відкритою, загальнодоступною та платною, крім випадків, передбачених Законом. Для фізичних та юридичних осіб інформацію про об’єкт нерухомого майна та суб’єкта речового права надає в електронній формі через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України (за умови ідентифікації такої особи з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи) або в паперовій формі державний реєстратор.

   Відповідно до ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлено плату за проведення державної реєстрації прав, внесення змін до записів Державного реєстру прав та надання інформації з Державного реєстру прав, а саме:

1. За державну реєстрацію прав справляється адміністративний збір у такому розмірі:

за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) у строк, визначений статтею 19 цього Закону, - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати;

за державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс у строк, визначений статтею 19 цього Закону, - 1 мінімальна заробітна плата;

2) за державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс у строк 7 робочих днів - 5 мінімальних заробітних плат;

за державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви - 10 мінімальних заробітних плат;

3) за державну реєстрацію права власності (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) у строк 2 робочі дні - 1 мінімальна заробітна плата;

за державну реєстрацію права власності (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви - 2 мінімальні заробітні плати;

за державну реєстрацію права власності (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) протягом 2 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви - 5 мінімальних заробітних плат;

4) за державну реєстрацію речових прав, похідних від права власності, у строки, визначені цією статтею, - 50 відсотків адміністративного збору за державну реєстрацію права власності;

5) за державну реєстрацію обтяжень у строк, визначений статтею 19 цього Закону, - 0,05 розміру мінімальної заробітної плати;

за державну реєстрацію обтяжень протягом 2 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви - 0,5 розміру мінімальної заробітної плати;

6) за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, - 0,04 розміру мінімальної заробітної плати.

     Адміністративний збір справляється у відповідному розрахунку від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих десяти гривень.

    За державну реєстрацію права власності на частку у праві спільної власності на об’єкт нерухомого майна адміністративний збір сплачується в повному розмірі.

   У разі відмови у державній реєстрації прав та їх обтяжень адміністративний збір не повертається.

     У разі відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень адміністративний збір підлягає поверненню.

3. Розмір плати за надання інформації з Державного реєстру прав та порядок її використання встановлюються п.2. постанови Кабінету Міністрів України №1127 від 25 грудня 2015 року:

2. Установити розмір плати за надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

за надання інформації у паперовій формі — 0,025 розміру мінімальної заробітної плати;

за надання інформації в електронній формі — 0,0125 розміру мінімальної заробітної плати;

за надання інформації адвокатам, нотаріусам та їх помічникам (під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва) шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно — 0,04 розміру мінімальної заробітної плати.

   Плата за надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно справляється у відповідному розрахунку від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому така інформація отримується, округлюється до гривні та зараховується до державного бюджету у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України.

    Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суди, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, Національний банк України, органи Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції звільняються від плати за надання інформації з Державного реєстру прав у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.

4. Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав:

1) фізичні та юридичні особи - під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному цим Законом;

2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;

4) інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

5) інваліди I та II груп;

6) Національний банк України;

7) органи державної влади, органи місцевого самоврядування.

     Також з 4 квітня 2016 року в Україні набув чинності Закон №888-19 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10 грудня 2015 року. З 04 квітня поточного року Державна міграційна служба України втрачає функції реєстрації місця проживання громадян.

   Згідно з документом, реєструвати нове місце проживання громадян будуть органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації.

  З 4 квітня поточного року внесені зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, до Закону України від 21.05.97 р № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», а також до Закону України від 11.12.2003 р № 1382-IV «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

Законом України від 11.12.2003 р № 1382-IV «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» визначено, що органом реєстрації є виконавчий орган сільської, селищної або міської ради, сільський голова, який здійснює реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання особи на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідного сільського, селищної або міської ради.

  Далі дуже важливо знати, що громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом тридцяти календарних днів (зараз – 10 календарних днів) після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття на нове місце проживання зареєструвати своє місце проживання. Батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації його народження. Реєстрація місця проживання особи здійснюється в день подання особою документів. Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена органом реєстрації з одночасним зняттям з попереднього місця реєстрації.

   Залишається звернути увагу ще на один важливий момент, а саме на те, що з метою реалізації повноважень органів місцевого самоврядування щодо виконання своїх функцій щодо реєстрації осіб, Кабінетом Міністрів України прийнято єдині для всіх правила реєстрації місця проживання особи на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Також затверджено форми необхідних для цього документів та порядок передачі органами реєстрації інформації про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання / перебування в Єдиному державному демографічному реєстрі. Постанова КМУ від 2 березня 2016 року № 207 “Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічний реєстр».

Згідно статті 6 вищевказаного Закону для реєстрації особа або її представник подає органу реєстрації (в тому числі через центр надання адміністративних послуг):

 • Письмову заяву;
 • Документ, до якого вносяться відомості про місце проживання. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження;
 • Квитанцію про сплату адміністративного збору;
 • Документи, які підтверджують право на проживання в житловому приміщенні, перебування або взяття на облік у спеціалізованому соціальному закладі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту, проходження служби у військовій частині, адреса яких зазначається під час реєстрації;
 • Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

   За бажанням батьків або одного з них передбачені документи для реєстрації місця проживання дитини можуть бути подані органам державної реєстрації актів цивільного стану під час проведення державної реєстрації народження дитини. Реєстрація місця проживання новонародженої дитини може здійснюватися також на підставі направлених органами соціального захисту населення даних, зазначених законним представником, з яким постійно проживає дитина, в заяві про призначення допомоги при народженні дитини.

    У відповідності зі статтею 11-1 Закону за надання послуги необхідно сплатити:

 • у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати, якщо громадянин звернувся протягом встановленого новим законом терміну;
 • у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати, якщо терміни звернення були порушені.

    Якщо місце проживання реєструється одночасно із зняттям з попереднього місця проживання, то адміністративний збір справляється тільки за одну адміністративну послугу і зараховується до місцевого бюджету за новим місцем проживання.
   Зазначимо, що за несвоєчасне подання даних про зміну місця фактичного проживання, а також за надання неправдивої інформації громадяни несуть адміністративну відповідальність.

   

До відома юридичних осіб які зареєстровані до 28.04.2020 року !

   У зв’язку з набранням 11.07.2021 року чинності Наказу Міністерства фінансів України № 163 від 19.03.2021 року «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності» , юридичні особи (окрім політичних партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об’єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об’єднань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій) мають зазначити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про свого кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», шляхом подання до державного реєстратора в період з 11.07.2021 по 11.10.2021 наступного пакету документів:

 • заява форма 2
 • структура власності юридичної особи (зразки складання опубліковано на офіційному сайті Міністерства фінансів України) https://mof.gov.ua/uk/samples_of_drawing_up_a_schematic_representation_of_the_ownership_structure-517
 • нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру (паспорт у формі книжечки), - для фізичної особи - резидента
 • витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент

     Протягом встановленого Законом тримісячного строку адміністративний збір за подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника не стягується.

    Додатково повідомляємо, що статтею 17¹ Закону України «Для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів подаються такі документи» для всіх юридичних осіб незалежно від дати їх державної реєстрації (крім виключень передбачених статтею 9 цього Закону) передбачено щорічне підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів яке вступає в силу з 01.01.2022 року.

    Для цього юридична особа кожного року протягом 14 календарних днів з дати своєї державної реєстрації надаватиме державному реєстратору :

 • заяву форми 6
 • структуру власності юридичної особи
 • нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру (паспорт у формі книжечки), - для фізичної особи - резидента
 • витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент.

 

Державний реєстратор відділу

адміністративних послуг (ЦНАП)

Снятинської міської ради                                                                   Мар’яна Орчик