« назад до переліку

11.12.2017    
Зарахування часу навчання у навчальних закладах до страхового стажу
 

     Відповідно до ст.24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» періоди трудової діяльності та інші періоди , що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набуття чинності цього Закону ( до 01.01.2004 р.), зараховуються до трудового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством , що діяло раніше.

     Згідно з пунктом «д» статті 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» до стажу роботи , що дає право на пенсію зараховується час навчання у вищих і середніх навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі.

     Відповідно до Порядку підтвердження трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 12.08.1993 р. №637, основним документом, що підтверджує трудовий стаж,є трудова книжка.

     Час навчання у вищих і середніх навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.

     Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах навчальний рік починається з 1 вересня і складається з навчальних днів, днів проведення підсумкового контролю, екзаменаційних сесій, вихідних, святкових і канікулярних днів. Студенту, який захистив дипломний проект (роботу), склав державні екзамени відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки, рішенням державної екзаменаційної комісії присвоюється освітній рівень (кваліфікація) та видається державний документ про освіту (кваліфікацію).

     Отже, період навчання у вищому навчальному закладі у період до 01.01.2004 року зараховується до страхового стажу з 1 вересня по дату прийняття екзаменаційною комісією рішення про присвоєння кваліфікації. Період навчання після 01.01.2004 року може бути врахованим до стажу тільки за умови сплати внесків навчальним закладом, що є не меншими, ніж мінімальний страховий внесок за кожний місяць навчання

 

 

Головний спеціаліст Н.В.Ткачук

Добавити новий коментар:
  Ваше ім'я:
  Текст коментаря:
  Захистний код:
  Введіть код :
 
Коментарі:  
Коментарі відсутні