« назад до переліку

18.05.2018    
Умови призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника
 

     Умови призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника визначено статею 36 Закону України ’’Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування ’’. Відповідно до зазначеної статті, пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сімї померлого годувальника.

     До непрацездатних членів сімї, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, належать, зокрема діти померлого годувальника, які не досягли 18 років, а також діти. Які навчаються за денною формою навчання в загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно- технічних, вищих навчальних закладах ( у тому числі в період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом в інший навчальний заклад або в період між завершенням навчання за одним освітньо- кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше як до досягнення ними 23 років, і діти сироти – до досягнення ними 23 років належно від того, навчаються вони чи ні.

     Відповідно до статті Закону, пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається на весь період, протягом якого член сім’ї померлого годувальника вважається непрацездатним згідно з частиною другою статті 36 Закону.

     Якщо після досягнення 18-річного віку діти навчаються за денною формою, то вони мають звернутися в орган Пенсійного фонду України для переведення виплати пенсії на своє ім’я.

     Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України ’’Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування’’, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за №1566/11846, передбачено, що до заяви про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника подаються довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних закладів про те, що особи, зазначені в абзаці другому пункту частини другої статті 36 Закону, навчаються за денною формою навчання. .

 

 

Головний спеціаліст Левчанин О. К.

Добавити новий коментар:
  Ваше ім'я:
  Текст коментаря:
  Захистний код:
  Введіть код :
 
Коментарі:  
Коментарі відсутні