« назад до переліку

20.08.2020    
ПРОБАЦІЯ ТА ЇЇ ЗАВДАННЯ
 

     Метою пробації – забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених, запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинувачених, з метою прийняття судом рішення про міру їхньої відповідальності.

     Служба пробації є органом виконання кримінальних покарань, альтернативних позбавленню волі в більшості Європейських країнах. Цікавість до діяльності служби пробації також проявила і Україна. Результатом цієї зацікавленості стало прийняття Верховною Радою України Закону України «Про пробацію» від 05 лютого 2015 року, в якому були акумульовані думки науковців та практиків.

     У подальшому 7 вересня 2016 року Верховна Рада схвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених», яким законодавчо врегульовано правовідносини, пов’язані з пробацією, і вже з 2017 року замість підрозділів кримінально-виконавчої інспекції в усіх регіонах України сформовано підрозділи пробації, які на сьогоднішній день виконують три основні напрями діяльності, а саме здійснюють досудову, наглядову та пенітенціарну пробацію.

     Досудова пробація – це надання суду формалізованої інформації у виді досудової доповіді за ухвалою суду про особу, яка обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень з метою врахування обставин її життя для прийняття судом справедливого рішення про міру її відповідальності.

     Наглядова пробація — це здійснення наглядових та соціально-виховних заходів щодо осіб, засуджених до покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт; осіб, яким покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк замінено покаранням у виді громадських робіт або виправних робіт; осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, а також направлення засуджених до обмеження волі для відбування покарання до виправних центрів.

     Пенітенціарна пробація – допомога особі, яка готується до звільнення з місць позбавлення або обмеження волі у трудовому і побутовому влаштуванні такої особи після звільнення за обраним ним місцем проживання, сприяння в отриманні медичних послуг, допомога в адаптації до законослухняного життя у громаді. Що у свою чергу відіграє важливу роль у сприянні соціальній адаптації та інтеграції у суспільство звільнених громадян, що є провідним чинником зниження рівня злочинності.

      Також на уповноважений орган з питань пробації покладено реалізацію пробаційних програм, які були затверджені Міністерством юстиції України для повнолітніх та неповнолітніх суб’єктів пробації, а саме: «Зміна прокримінального мислення», «Подолання агресивної поведiнки», «Попередження вживання психоактивних речовин», «Формування життєвих навичок».

     Пробаційна програма – програма, що призначається за рішенням суду особі, звільненій від відбування покарання з випробуванням, та передбачає комплекс заходів, спрямованих на корекцію соціальної поведінки або її окремих проявів, формування соціально сприятливих змін особистості, які можливо об’єктивно перевірити.

      По суті це система спеціальних форм та методів впливу (які застосовуються в процесі роботи із особою, якій призначено проходження пробаційної програми), спрямованих на відновлення основних соціальних функцій суб’єкта пробації, його психологічного, морального та фізичного здоров’я, соціального статусу та повернення до повноцінного правослухняного життя..

     Переваги пробації для держави в цілому: зниження злочинності та кількості ув’язнених осіб в місцях позбавлення або обмеження волі, позитивний економічний ефект, утримання правопорушника у місцях позбавлення волі набагато дорожче (в 10-12 разів) для держави, ніж перебування на пробації, залишаючись у суспільстві особа не втрачає роботу та сплачує внески у держбюджет, дотримання міжнародних стандартів та європейських цінностей.

     Для суспільства: убезпечення громади від вчинення повторних злочинів, справедливе здійснення правосуддя, обрання покарання необхідного і достатнього для виправлення.

     Для особи, яка вчинила правопорушення: можливість змінитись без ізоляції від суспільства, підтримка на шляху до змін, збереження сімейних стосунків та зв’язків у громаді, збереження роботи та житла.

     З метою підвищення рівня поінформованості, правильного розуміння діяльності пробації та її сприйняття, зменшення стереотипного ставлення до суб’єктів пробації та осіб, звільнених з місць позбавлення або обмеження волі, привернення уваги громадськості до успішних історій людей, які змінили своє життя на краще, а також збільшення в цілому рівня довіри населення до служби пробації, спроможної забезпечити безпеку суспільства, необхідне постійне сприяння та допомога місцевої влади та місцевих неурядових організації у налагодженні співпраці та проведенні спільних заходів з органами пробації та затвердження цільових програм, що сприятиме кращому розумінню працівниками пробації діяльності кожної організації та усвідомленню необхідності взаємодії у надані різноманітних послуг суб’єктам пробації.

 Є. Терентьєв, начальник

Снятинського РС філії ДУ «Центр пробації»

в Івано-Франківській області

Добавити новий коментар:
  Ваше ім'я:
  Текст коментаря:
  Захистний код:
  Введіть код :
 
Коментарі:  
Коментарі відсутні